KOSTNADER 2017-10-03T11:01:52+00:00

Kostnader

RÄTTSSKYDD

Rättsskydd ingår i hemförsäkringen. Om du beviljas rättsskydd för ombudskostnader innebär det att försäkringsbolaget står för 80% av kostnaderna och du för 20 % av kostnaderna. För att kunna utnyttja rättsskyddet krävs att du har varit försäkrad under två år och att det har gått minst ett år sedan separation från sambo/make/ maka. Om du bor med en ny sambo/make/make kan din partners hemförsäkring gälla även för dig.

RÄTTSHJÄLP

Om du inte beviljas rättsskydd kan du ha rätt till rättshjälp från staten. Kostnaderna för mig sätts då ned till en viss procent i förhållande till din inkomst. För att beviljas rättshjälp krävs att du inte har en årsinkomst som överstiger 260.000 kronor. Om du är underhållsskyldig för barn under 18 år får du göra avdrag på din årsinkomst med 15.000 kronor / barn, dock högst 75.000 kronor.

TIMKOSTNAD

Kostnaden debiteras per timme med 1.678 kronor inklusive moms för år 2017. Det är domstolsverket som beslutar om timtaxan varje år.

Kontakta mig!

Du kan kontakta mig via formuläret nedan.