VÄLKOMMEN TILL ADVOKATBYRÅN KARIN WESTERLING AB

Advokatbyrån är centralt belägen i Växjö. Jag sitter i World Trade Center på Södra Järnvägsgatan 4A.

Jag arbetar främst med brottmål och familjerätt, vårdnad boende och umgänge med barn. Jag åtar mig även uppdrag från förvaltningsrätt som offentligt biträde i ärenden om LVU, LVM och LPT samt uppdrag från Migrationsverket.