VÄLKOMMEN TILL ADVOKATBYRÅN KARIN WESTERLING AB

Advokatbyrån är centralt belägen i Växjö. Vi finns på Kungsgatan 14. 

Jag arbetar främst med brottmål och familjerätt, vårdnad boende och umgänge med barn. Jag åtar mig även uppdrag från förvaltningsrätt som offentligt biträde i ärenden om LVU, LVM och LPT samt uppdrag från Migrationsverket. 

Jag är förordnad som biträdande Notarius Publicus.

Advokatbyrån har kontorsgemenskap med advokaten Linda Björnsdotter som även är förordnad Notarius Publicus.

 

 

 

 

Advokat Karin Westerling Växjö Advokatbyrån Karin Westerling AB, Kungsgatan 14 i Växjö